مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به صادق محصولی دبیر کل جبهه پایداری نوشت که متن آن را در رشته توئیتی منتشر کرد….

مجتبی توانگر، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نامه‌ای خطاب به صادق محصولی دبیر کل جبهه پایداری نوشت که متن آن را در رشته توئیتی منتشر کرد.