توانمند سازی ایثارگران در حوزه اشتغال با جدیت دنبال می شود
توانمند سازی ایثارگران در حوزه اشتغال با جدیت دنبال می شود
شهریار- رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان شهریار گفت:توانمند سازی ایثارگران در حوزه اشتغال و کارآفرینی را با جدیت دنبال می کنیم.

به گزارش شهریاریها ،علی کردی در دیدار بانمایندگان مجتمع فنی تهران که در راستای توانمند سازی و آموزش ایثارگران در حوزه کارآفرینی برگزارشد،ایجاد فرصت اشتغال ایثارگران را یک اولویت مهم برشمرد و گفت:توانمند سازی ایثارگران در حوزه اشتغال و کارآفرینی را با جدیت دنبال می کنیم.
وی افزود:با توجه به گستره جمعیتی ایثارگران در شهریار،باید زمینه های آموزش و خود اشتغالی را ایجاد کنیم تا متقاضیان اشتغال بتوانند با مهارت آموزی و نیز تسهیلات بانکی بتوانند صاحب شغل شوند.
کردی تصریح کرد:توانمند سازی ایثارگران در حوزه اشتغال و کارآفرینی از اولویتهای بنیاد شهید است و در رایزنی هایی که با مسئولان حوزه اشتغال و کارآفرینی داریم این امر با جدیت دنبال می شود.
در این دیدار تسهیلات لازم برای مهارت آموزی و همچنین ایجاد فرصت شغلی برای فرزندان شهدا و ایثارگران مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت.