باشگاه چلسی به دنبال جذب بازیکن مورد توجه آرسنال از لیدزیونایتد است.

باشگاه چلسی به دنبال جذب بازیکن مورد توجه آرسنال از لیدزیونایتد است.