رئیس‌جمهوری روسیه با رهبران عربستان و قطر درباره همکاری‌های در بخش انرژی گفت‌وگو کرد.

رئیس‌جمهوری روسیه با رهبران عربستان و قطر درباره همکاری‌های در بخش انرژی گفت‌وگو کرد.