باشگاه رئال‌مادرید جذب اندریک پدیده خط میانی پالمیراس را نهایی کرده و این بازیکن سال ۲۰۲۴ به جمع کهکشانی‌ها اضافه خواهد شد.

باشگاه رئال‌مادرید جذب اندریک پدیده خط میانی پالمیراس را نهایی کرده و این بازیکن سال ۲۰۲۴ به جمع کهکشانی‌ها اضافه خواهد شد.