خبرگزاری رویترز اعلام کرد که پنج جاسوس آمریکایی در ایران سوار هواپیمای قطری برای انتقال به دوحه شدند.

خبرگزاری رویترز اعلام کرد که پنج جاسوس آمریکایی در ایران سوار هواپیمای قطری برای انتقال به دوحه شدند.