یک مقام طالبان روز جمعه توافق آتش بس اولیه با آمریکا را تایید اما اعلام کرد که ما تجربیات بدی از امریکایی‌ها داریم.

یک مقام طالبان روز جمعه توافق آتش بس اولیه با آمریکا را تایید اما اعلام کرد که ما تجربیات بدی از امریکایی‌ها داریم.