دریابان علی شمخانی در ادامه سفرهای منطقه ای به برخی کشورهای عربی، صبح امروز به بغداد پایتخت عراق سفر کرده و مورد استقبال قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق قرار گرفت….

دریابان علی شمخانی در ادامه سفرهای منطقه ای به برخی کشورهای عربی، صبح امروز به بغداد پایتخت عراق سفر کرده و مورد استقبال قاسم الاعرجی مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق قرار گرفت.