مهدی فخیم زاده، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون به وقایع رخداده در پی مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی و اعتراضات اخیر واکنش متفاوتی نشان داد….

مهدی فخیم زاده، بازیگر و کارگردان سینما و تلویزیون به وقایع رخداده در پی مرگ مهسا امینی، دختر 22 ساله سقزی و اعتراضات اخیر واکنش متفاوتی نشان داد.