وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توییتی نوشت: سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم فرانسه را قویا محکوم می‌کنیم.

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توییتی نوشت: سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز مردم فرانسه را قویا محکوم می‌کنیم.