وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی به مهمترین محورهای گفتگوی تلفنی اخیر خود با دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس اشاره کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان با انتشار توئیتی به مهمترین محورهای گفتگوی تلفنی اخیر خود با دومینیک راب وزیر امور خارجه انگلیس اشاره کرد.