روند ملایم افزایش نسبی دما در استان تهران و حاکمیت هوای قابل قبول در بیشتر ساعت امروز (۲ شهریورماه) در پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

روند ملایم افزایش نسبی دما در استان تهران و حاکمیت هوای قابل قبول در بیشتر ساعت امروز (۲ شهریورماه) در پایتخت پیش‌بینی می‌شود.