نماینده مردم آبادان در مجلس، گفت: علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته تا امروز هیچ اقدام عملی برای جاده‌های خوزستان صورت نگرفته است و فقط در حد چند جلسه و قول و وعده باقی مانده است، اگر از انجام قول‌ها مایوس شوم و ببینم که از جلسات نتیجه‌ای نمی‌گیریم قطعا به…

نماینده مردم آبادان در مجلس، گفت: علیرغم پیگیری‌های صورت گرفته تا امروز هیچ اقدام عملی برای جاده‌های خوزستان صورت نگرفته است و فقط در حد چند جلسه و قول و وعده باقی مانده است، اگر از انجام قول‌ها مایوس شوم و ببینم که از جلسات نتیجه‌ای نمی‌گیریم قطعا به سمت استیضاح هم خواهم رفت.