اقتصادنیوز: رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: برای پیگیری پرونده جنایات رژیم صهیونیستی به دادگاه کیفری بین‌المللی مراجعه خواهیم کرد. بیش از این نمی‌پذیریم که ما به قوانین بین‌الملل پایبند باشیم و رژیم صهیونیستی آن را نادیده بگیرد….

اقتصادنیوز: رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین گفت: برای پیگیری پرونده جنایات رژیم صهیونیستی به دادگاه کیفری بین‌المللی مراجعه خواهیم کرد. بیش از این نمی‌پذیریم که ما به قوانین بین‌الملل پایبند باشیم و رژیم صهیونیستی آن را نادیده بگیرد.