این روزها با شیوع گسترده کرونا در کشور، سبک زندگی همه افراد در هر سنی تغییر پیدا کرده، حالا دیگر حضور در اماکن تجمعی از زندگی‌ها حذف شده، در این میان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی که در برابر عوارض ناشی از کرونا قرار دارند، دانش‌آموزان دبستانی هستند….

این روزها با شیوع گسترده کرونا در کشور، سبک زندگی همه افراد در هر سنی تغییر پیدا کرده، حالا دیگر حضور در اماکن تجمعی از زندگی‌ها حذف شده، در این میان یکی از آسیب‌پذیرترین گروه‌هایی که در برابر عوارض ناشی از کرونا قرار دارند، دانش‌آموزان دبستانی هستند.