تیم فوتبال امید ایران در شرایطی بحرانی به سر می‌برد و نابسامانی در مسیر برگزاری اردوها باعث شده تا کادرفنی گرفتار دردسرهای بزرگی شوند.

تیم فوتبال امید ایران در شرایطی بحرانی به سر می‌برد و نابسامانی در مسیر برگزاری اردوها باعث شده تا کادرفنی گرفتار دردسرهای بزرگی شوند.