بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با توجه به وزش باد موثر میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۶ دی‌ماه) در شرایط پاک است.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران با توجه به وزش باد موثر میانگین کیفیت هوای پایتخت هم‌اکنون (۲۶ دی‌ماه) در شرایط پاک است.