بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم‌اکنون (۱۰مردادماه) کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل‌ قبول قرار دارد.

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، هم‌اکنون (۱۰مردادماه) کیفیت هوای پایتخت در وضعیت قابل‌ قبول قرار دارد.