اواسط ماه می 2022 روزنامه چاینادیلی گزارش مفصلی از کشتی‌ هوایی یا همان «هوا ایست» جدید ساخت پکن منتشر کرد که البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی به آن توجه نکردند و صرفاً کارشناسان مسائل بین‌الملل این گزارش را مورد تحلیل و بررسی قرار …

اواسط ماه می 2022 روزنامه چاینادیلی گزارش مفصلی از کشتی‌ هوایی یا همان «هوا ایست» جدید ساخت پکن منتشر کرد که البته بسیاری از تحلیلگران سیاسی به آن توجه نکردند و صرفاً کارشناسان مسائل بین‌الملل این گزارش را مورد تحلیل و بررسی قرار دادند.