کاربران عرب شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدئویی طنز به رفتار مضحک وزیر خارجه امارات هنگام امضای توافق سازش با رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند و معتقدند: بن زاید از متنی که مقابلش گذاشتند، بی اطلاع بوده است….

کاربران عرب شبکه‌های اجتماعی با انتشار ویدئویی طنز به رفتار مضحک وزیر خارجه امارات هنگام امضای توافق سازش با رژیم صهیونیستی واکنش نشان دادند و معتقدند: بن زاید از متنی که مقابلش گذاشتند، بی اطلاع بوده است.