تمرین مشترک تیم ملی والیبال جوانان کشورمان با جوانان شهریاری
تمرین مشترک تیم ملی والیبال جوانان کشورمان با جوانان شهریاری

گروه ورزش شهریاریها و به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار :تیم ملی والیبال جوانان اعزامی به مسابقات جهانی در روز دوشنبه 92/5/21  ساعت 17 در سالن شورای شهریار با تیم والیبال جوانان شهریار تمرین مشترک انجام خواهند داد.

218451_187گروه ورزش شهریاریها و به نقل از روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان شهریار :تیم ملی والیبال جوانان اعزامی به مسابقات جهانی در روز دوشنبه 92/5/21  ساعت 17 در سالن شورای شهریار با تیم والیبال جوانان شهریار تمرین مشترک انجام خواهند داد.