فرزاد فرزین با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از تمرین برای کنسرت در آمریکا خبر داد.

فرزاد فرزین با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامش از تمرین برای کنسرت در آمریکا خبر داد.