وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در جریان رزمایش Finval تمرینِ ره‌گیریِ موشک کروز به‌وسیلهٔ جنگنده‌های میگ ۳۱ را بر فراز دریای چوکچی در نزدیکیِ آلاسکا انجام داده است….

وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروی هوایی این کشور در جریان رزمایش Finval تمرینِ ره‌گیریِ موشک کروز به‌وسیلهٔ جنگنده‌های میگ ۳۱ را بر فراز دریای چوکچی در نزدیکیِ آلاسکا انجام داده است.