تمرین تیم ملی فوتبال ناشنوایان در آستانه مسابقات المپیک در زمین چمن شماره ۲ مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد. قادر تیموری سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان با اشاره به نبود زمین چمن طبیعی مناسب برای انجام تمرینات، خاطرنشان کرد: با وجود این که سومین اردوی‌ آ…

تمرین تیم ملی فوتبال ناشنوایان در آستانه مسابقات المپیک در زمین چمن شماره ۲ مجموعه ورزشی شیرودی برگزار شد. قادر تیموری سرمربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان با اشاره به نبود زمین چمن طبیعی مناسب برای انجام تمرینات، خاطرنشان کرد: با وجود این که سومین اردوی‌ آمادگی فوتبالیست‌ها در زمین شماره ۲ شیرودی در حال برگزاری است، اما متاسفانه وضعیت این زمین برای انجام تمرینات مناسب نیست و کیفیت خوبی ندارد. امیدوارم در چند اردوی باقی مانده مشکل زمین مرتفع شود تا بازیکنان برای پیگیری تمرینات به خودباوری لازم برسند./هادی هیربدوش