مربی تیم ملی تپانچه ایران گفت: تمرینات تیراندازان را در خانه لحظه به لحظه پیگیری می‌کنم که مبادا ورزشکاران افت کنند.

مربی تیم ملی تپانچه ایران گفت: تمرینات تیراندازان را در خانه لحظه به لحظه پیگیری می‌کنم که مبادا ورزشکاران افت کنند.