ایلنا: بازیکنان تیم استقلال تهران پیش از دیدار مقابل ملوان تمرینات آماده سازی را زیر نظر ریکاردو ساپینتو دنبال می‌کنند.

ایلنا: بازیکنان تیم استقلال تهران پیش از دیدار مقابل ملوان تمرینات آماده سازی را زیر نظر ریکاردو ساپینتو دنبال می‌کنند.