سازمان لیگ فدراسیون کشتی مهلت ثبت قرارداد کشتی‌گیران را ۱۰ روز دیگر تمدید کرد.

سازمان لیگ فدراسیون کشتی مهلت ثبت قرارداد کشتی‌گیران را ۱۰ روز دیگر تمدید کرد.