بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان مردادماه تمدید گردید.

بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مهلت ارسال اظهارنامه‌های مالیاتی تا پایان مردادماه تمدید گردید.