​اقتصادنیوز: جو بایدن با ارسال پیامی به رهبران کنگره تمدید وضعیت اضطراری مربوط به لبنان را اضطراری خواند.

​اقتصادنیوز: جو بایدن با ارسال پیامی به رهبران کنگره تمدید وضعیت اضطراری مربوط به لبنان را اضطراری خواند.