رکنا ورزشی: هوگو لوریس قرارداد خود را با تاتنهام تمدید کرد.

رکنا ورزشی: هوگو لوریس قرارداد خود را با تاتنهام تمدید کرد.