قرارداد دو ساله استقلال و ساپینتو تنها در صورتی برای سال دوم اعتبار داشت که استقلال با این مربی، به‌ قهرمانی لیگ برتر می رسید

قرارداد دو ساله استقلال و ساپینتو تنها در صورتی برای سال دوم اعتبار داشت که استقلال با این مربی، به‌ قهرمانی لیگ برتر می رسید