تهران- رییس ستاد انتخابات استان تهران از تمدید انتخابات تهران تا ساعت ۲۳ خبر داد، اما گفت: رأی گیری در حوزه دماوند و فیروزکوه و پاکدشت در ساعت ۲۲ به پایان می‌رسد….

تهران- رییس ستاد انتخابات استان تهران از تمدید انتخابات تهران تا ساعت ۲۳ خبر داد، اما گفت: رأی گیری در حوزه دماوند و فیروزکوه و پاکدشت در ساعت ۲۲ به پایان می‌رسد.