تمدن : بودجه امسال استان تهران؛ 1766 میلیارد تومان
تمدن : بودجه امسال استان تهران؛ 1766 میلیارد تومان

شهریاریها : بودجه امسال استان با رشد 18/8 درصد نسبت به پارسال ، 1766میلیارد تومان است. مرتضی تمدن در حاشیه سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان اینکه بودجه امسال استان در این شورا مطرح شد، افزود: این بودجه تقسیم شهرستانی شد و توجه […]

تمدنشهریاریها : بودجه امسال استان با رشد 18/8 درصد نسبت به پارسال ، 1766میلیارد تومان است.

مرتضی تمدن در حاشیه سومین جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان تهران در مصاحبه با خبرنگار واحد مرکزی خبر با بیان اینکه بودجه امسال استان در این شورا مطرح شد، افزود:

این بودجه تقسیم شهرستانی شد و توجه به پروژه های نیمه تمام، پروژه های مهر ماندگار و توجه به ساختارهای مسکن مهر از جمله الزمات این بودجه است.

استاندار تهران گفت: یکی از بخش های مهم و اولویت دار بودجه امسال بخش کشاورزی و راه و ترابری است؛ زیرا استان تهران هنوز نیازمند توجه بیشتر به ویژه درتوسعه بزرگراههاست وی افزود:

در جلسه امروز، گزارش سرمایه گذاری خارجی استان تهران مطرح و در آن اعلام شد استانهای فارس ، تهران و کرمان جزو سه استان برتر کشور در جذب اینگونه سرمایه گذاری ها بودند.

تمدن گفت: پارسال 118 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی در استان انجام شده که بیشترین آن در بخش های کشاورزی، ساختمان ، صنعت و بازرگانی بوده است .

استاندار تهران افزود : بیشترین سهم سرمایه گذاری خارجی در استان مربوط به کشورهای اروپایی ، آسیای جنوب شرقی و چین است.

تمدن گفت: هم اکنون نیز 101 طرح با سرمایه گذاری خارجی با حجمی بالغ بر 2 میلیارد و 16 میلیون دلار در استان در حال اجراست که از این تعداد 57 طرح در بخش صنعت ، 7 طرح در بخش کشاورزی ، 12طرح در بخش ساختمان و بقیه در سایر بخشها صورت گرفته است.

وی افزود: در جلسه امروز گزارشی از عملکرد برنامه چهارم و سال نخست برنامه پنجم در استان تهران بیان شد که حاکی از پیشرفتها در زمینه های مختلف بود.

تمدن گفت : برخی از این شاخص ها شامل بخش های کشاورزی به ویژه مکانیزه کردن کشاورزی ، افزایش جمعیت تحت پوشش فاضلاب شهری و بهره مندی جمعیت بیشتری از روستاها از آب شرب بهداشتی است.