معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از صحبت‌های اخیر عادل فردوسی پور تمجید کرد.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از صحبت‌های اخیر عادل فردوسی پور تمجید کرد.