علیرضا منصوریان: باید به امیرحسین حسین زاده احترام گذاشتکمتر بازیکنی از لیگ ما به اروپا ترانسفر می‌شودکوین یامگا برترین بازیکن فصل استقلال بودیامگا اگر در پست مهاجم بازی میکرد بالا 25 گل برای استقلال می‌زد…

علیرضا منصوریان: باید به امیرحسین حسین زاده احترام گذاشتکمتر بازیکنی از لیگ ما به اروپا ترانسفر می‌شودکوین یامگا برترین بازیکن فصل استقلال بودیامگا اگر در پست مهاجم بازی میکرد بالا 25 گل برای استقلال می‌زد