سرپرست سازمان لیگ تکواندو گفت: با وجود اینکه شاهد برگزاری مسابقات آنلاین در بخش‌های مختلف هستیم، اما رقابت‌های لیگ برتر و دسته یک پومسه صرفاً به صورت حضوری برگزار خواهد شد….

سرپرست سازمان لیگ تکواندو گفت: با وجود اینکه شاهد برگزاری مسابقات آنلاین در بخش‌های مختلف هستیم، اما رقابت‌های لیگ برتر و دسته یک پومسه صرفاً به صورت حضوری برگزار خواهد شد.