ویدیوی کمتر دیده شده از روایت سردار سلیمانی درباره تجربه ۲۰ ساله با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فضای مجازی منتشر شد.

ویدیوی کمتر دیده شده از روایت سردار سلیمانی درباره تجربه ۲۰ ساله با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در فضای مجازی منتشر شد.