وبگاه «بیزینس اینسایدر» در گزارشی با اشاره به تمایل مسکو برای خرید موشک از تهران به‌ویژه از زمان انقضای محدودیت‌های سازمان ملل بر واردات و صادرات موشک‌های بالستیک ایران تاکید کرد که اگرچه ایران هنوز این موشک‌ها را در اختیار روسیه قرار نداده اما روابط د…

وبگاه «بیزینس اینسایدر» در گزارشی با اشاره به تمایل مسکو برای خرید موشک از تهران به‌ویژه از زمان انقضای محدودیت‌های سازمان ملل بر واردات و صادرات موشک‌های بالستیک ایران تاکید کرد که اگرچه ایران هنوز این موشک‌ها را در اختیار روسیه قرار نداده اما روابط دفاعی دو کشور در حال گسترش است.