نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از تمایل ایالات متحده برای تغییر دولت در سوریه خبر داد.

نماینده دائم روسیه در سازمان ملل از تمایل ایالات متحده برای تغییر دولت در سوریه خبر داد.