محدودیت‌های اینترنت در سال جاری تاثیرات اقتصادی ناامید کننده‌ای بر روند کاری استارتاپ‌ها گذاشت و فعالان این حوزه با چالش‌های عمیقی مواجه شدند و شاهد خبر مهاجرت‌های قابل توجهی از سوی آنان هستیم. در کنار استارتاپ‌ها و کسب و کاری‌ها مجازی، حتی کاربران عاد…

محدودیت‌های اینترنت در سال جاری تاثیرات اقتصادی ناامید کننده‌ای بر روند کاری استارتاپ‌ها گذاشت و فعالان این حوزه با چالش‌های عمیقی مواجه شدند و شاهد خبر مهاجرت‌های قابل توجهی از سوی آنان هستیم. در کنار استارتاپ‌ها و کسب و کاری‌ها مجازی، حتی کاربران عادی نیز دچار مشکلاتی برای رفع امور اینترنتی خود هستند،