مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: با وجود بارش‌های اخیر هیچ کدام از محورهای استان مسدود نیست.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای البرز گفت: با وجود بارش‌های اخیر هیچ کدام از محورهای استان مسدود نیست.