وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا دقایقی بعد از گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ درباره همکاری برای مقابله با شیوع کرونا در راستای توافقات آنان با هم گفت‌وگو کردند….

وزیران امور خارجه روسیه و آمریکا دقایقی بعد از گفت‌وگوی تلفنی پوتین و ترامپ درباره همکاری برای مقابله با شیوع کرونا در راستای توافقات آنان با هم گفت‌وگو کردند.