وزارت امور خارجه آمریکا از تماس تلفنی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، همتای قطری درباره پرونده‌های ایران، افغانستان، اوکراین و موضوع شهادت خبرنگار الجزیره خبر داد….

وزارت امور خارجه آمریکا از تماس تلفنی آنتونی بلینکن، وزیر امور خارجه این کشور با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، همتای قطری درباره پرونده‌های ایران، افغانستان، اوکراین و موضوع شهادت خبرنگار الجزیره خبر داد.