رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، توصیه‌هایی را ارائه کرد.

رئیس‌جمهور در تماس تلفنی با وزیر امور اقتصادی و دارایی، توصیه‌هایی را ارائه کرد.