نام مرکز آدرس تلفن 1 فرمانداری شهرستان شهرک اداری 65225057 2 اورژانس 115 3 ترمینال دورن و برو شهری شهریار پل شادچای پایانه شاد چای 65247180 4 موزه فرهنگ و هنر شهرک وائین میلاد 3 پلاک 22 65324858 5 اتش نشانی 125 6 فوریتهای پلیسی 110 7 بازرسی و رسیدگی به شکایت مردمی 124  در […]

نام مرکز

آدرس

تلفن

1

فرمانداری شهرستان

شهرک اداری

65225057

2

اورژانس

115

3

ترمینال دورن و برو شهری

شهریار پل شادچای پایانه شاد چای

65247180

4

موزه فرهنگ و هنر

شهرک وائین میلاد 3 پلاک 22

65324858

5

اتش نشانی

125

6

فوریتهای پلیسی

110

7

بازرسی و رسیدگی به شکایت مردمی

124

 در حال تکمیل میباشد..

» پیش شماره های جدید شهرستان شهریار