ولودیمیر زلنسکی مدعی شد که ارتش روسیه در جنگ با اوکراین شاهد تلفات سنگینی بوده است.

ولودیمیر زلنسکی مدعی شد که ارتش روسیه در جنگ با اوکراین شاهد تلفات سنگینی بوده است.