اسمش شیرین است؛ در اصطلاح عامیانه به آن مرض قند می‌گویند اما کام مبتلایان را تلخ می‌کند. «دیابت» یا همان مرض قند یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غیرواگیر در جهان است و در حدود ۷ میلیون ایرانی هم به این بیماری مبتلا هستند….

اسمش شیرین است؛ در اصطلاح عامیانه به آن مرض قند می‌گویند اما کام مبتلایان را تلخ می‌کند. «دیابت» یا همان مرض قند یکی از شایع‌ترین بیماری‌های غیرواگیر در جهان است و در حدود ۷ میلیون ایرانی هم به این بیماری مبتلا هستند.