وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای رونق اقتصادی با مشارکت بازار سرمایه خبر داد و گفت: دولت در ۶ ماهه نخست سال حتی یک ریال به بانک مرکزی وابستگی نداشت.
نوشته تلاش دولت برای رونق اقتصادی با مشارکت بورس اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد….

وزیر اقتصاد از تلاش دولت برای رونق اقتصادی با مشارکت بازار سرمایه خبر داد و گفت: دولت در ۶ ماهه نخست سال حتی یک ریال به بانک مرکزی وابستگی نداشت.
نوشته تلاش دولت برای رونق اقتصادی با مشارکت بورس اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.