زرافه‌ها یکی از بلند قامت‌ترین و سنگین‌ترین پستاندارن است. مامورین باغ وحش به دلیل قد بسیار بلند و وزن بالای زرافه‌ها برای درمان پاهای زرافه مجبور به بستن این حیوان می‌شوند….

زرافه‌ها یکی از بلند قامت‌ترین و سنگین‌ترین پستاندارن است. مامورین باغ وحش به دلیل قد بسیار بلند و وزن بالای زرافه‌ها برای درمان پاهای زرافه مجبور به بستن این حیوان می‌شوند.