کارشناس مسائل ترکیه گفت: ترکیه یک منطقه گازی ۳۲۰ میلیارد متر مکعبی در دریای سیاه کشف کرده که تا ۲۰۲۴ می‌خواهد استخراج کند که به نوعی مانع انتقال گاز ایران و روسیه به این کشور می‌شود….

کارشناس مسائل ترکیه گفت: ترکیه یک منطقه گازی ۳۲۰ میلیارد متر مکعبی در دریای سیاه کشف کرده که تا ۲۰۲۴ می‌خواهد استخراج کند که به نوعی مانع انتقال گاز ایران و روسیه به این کشور می‌شود.